Φίλτρο
  • Αυτοκόλλητο πολυμερικό λευκό

    22,00 χωρίς ΦΠΑ (27,28 με ΦΠΑ) τ.μ.
  • Αυτοκόλλητο πολυμερικό λευκό με πλαστικοποίηση

    28,00 χωρίς ΦΠΑ (34,72 με ΦΠΑ) τ.μ.
  • Αυτοκόλλητο πολυμερικό λευκό με πλαστικοποίηση UV

    39,00 χωρίς ΦΠΑ (48,36 με ΦΠΑ) τ.μ.